top of page

PLAN

Wij zijn een woongemeenschap in oprichting in West-Brabant. Op dit moment zitten we in de ontwerpfase. Dus nog niet alles ligt vast qua bouw, kosten en ecologische keuzes, maar we hebben al wel een beeld van wat we willen creëren en waar de grond aan moet voldoen. Het project is gericht op acht huishoudens.

Op dit moment heeft het project vijf betrokken huishoudens. Er zijn geen eisen aan de huishoudens qua samenstelling.

een gang uitkomend op een glazen deur met houten kozijnen. Rondom de deur is een muur die is opgevuld met gekleurd glas.
Je ziet een kindje met murs en wantjes zitten in het mos, in het bos, mooi in het herfstlicht

"We willen onze ecologische voetafdruk

zo klein mogelijk houden."

Je ziet een aantal kippen lopen op een groot zonnig grasveld. Deze foto is gemaakt bij de kleine kievit in Bergen op Zoom
Je ziet een houten serre met daarin een comfortabele stoel en veel planten.
Je ziet een jong meisje hippelen door een groene moestuin. Deze foto is gemaakt op camping Ottermeerhoeve

"In het dagelijks leven kun je veel baat hebben bij het gezamenlijk zorgen voor een leefruimte."

groep Hemelvaart 2024

Kernwaarden

Dit zijn de belangrijkste waarden in ons project:

- Betaalbare en haalbare woonplek

- Ecologisch en duurzaam gebouwd

- Duurzame, natuur- en diervriendelijke levensstijl

- Samen leven en delen met anderen

Woonruimtes

We willen een plek creëren waar we met tenminste acht huishoudens kunnen wonen, leven en delen.

Dit betekent dat we een woongemeenschap willen bouwen waarin ieder zijn eigen woonruimte heeft, maar waarbij we ook allemaal uit komen op een gemeenschappelijke ruimte. In deze gemeenschappelijke ruimte willen we samen kunnen koken, eten en ontspannen. Niet vanuit verplichting, maar vanuit de wens om samen te delen. Aan de andere kant vinden we het belangrijk dat er genoeg mogelijkheid is om je terug te trekken in je eigen leefruimte. Deze ruimtes hebben eigen slaapkamer(s), woonkamer, badkamer, toilet en (kleine) keuken. De woningen variëren van 70 – 100 m2 per huishouden.

We willen in de woonruimtes zoveel mogelijk eenheid creëren om bouwkosten te besparen. Zeker in de casco-bouw. Wel moet het mogelijk zijn om naar eigen wensen de inrichting van het eigen woongedeelte te bepalen.

De woningen worden koopwoningen.

Erf

Ons project past in een natuurlijke, groene, liefst bosrijke omgeving. De woonruimtes creëren we aan een erf, waarop we allemaal toegang/zicht hebben. Een boerenerf, met dieren, moestuin en veel ruimte en groen. De gemeenschappelijke ruimte en alle woningen zijn met elkaar verbonden, waardoor het in principe mogelijk moet zijn elkaars woonruimte te bezoeken zonder naar buiten te hoeven. Elke woonruimte is af te sluiten via een eigen voordeur.

Samen delen

Wij zijn er van overtuigd dat je in het dagelijks leven veel baat kunt hebben bij het gezamenlijk zorgen voor een leefruimte en -omgeving, bepaalde gebruiksvoorwerpen en elkaar. Natuurlijk is het handig als je samen kunt zorgen voor het onderhoud van een gebouw en erf. Daarnaast is het aanschaffen van (te) veel spullen een verspilling van materiaal, milieu en geld (denk aan een grasmaaier, kruiwagen, gereedschap, bepaalde keukenspullen, eten dat je over hebt, een -tweede- auto e.d.). Ook geeft het samenleven in een woongemeenschap mogelijkheden elkaar bij te staan als iemand ziek is, er oppas voor de kinderen nodig is of om bepaalde diensten, kennis en vaardigheden uit te wisselen. Maar niet alleen praktisch zien we pluspunten, ook vanuit sociaal oogpunt is het fijn met meer mensen op een wat hechtere manier samen te leven. Hierin staat de gedachte van de oude stamsamenleving bij ons voor ogen. Grote verschil is daarin wel dat we echt privé woonruimtes willen bouwen voor ieder huishouden.

Sociaal en cultureel

We willen daarnaast op het erf een multifunctionele ruimte creëren, waarin muziek gemaakt kan worden, waarin danslessen gegeven kunnen worden of allerlei workshops. We zijn daarmee tegelijkertijd meer open naar de buitenwereld en kunnen zo een voorbeeldfunctie uitvoeren. We willen daarnaast (in de gemeenschappelijke ruimte) een algemene logeerkamer maken, waar een aantal mensen (1-3) kunnen overnachten, zodat we andere mensen kunnen uitnodigen voor korte tijd in onze woongemeenschap te verblijven en eventueel te helpen met het werken aan het gebouw of op het erf.

Zelfvoorzienend

De woongemeenschap wil daarnaast voor een deel zelfvoorzienend zijn. Het voornaamste doel is een moestuin aan te leggen. Daarbij hoort wat kleinvee, o.a. varkens en kippen voor de balans van het ecosysteem en bijvoorbeeld eieren te eten. Het ecologische aspect is hierin een belangrijke drijfveer. We willen dus zoveel mogelijk seizoensgebonden voedsel eten. We zullen niet volledig zelfvoorzienend zijn of off the grid gaan.

Permacultuur

De principes en ethiek van de permacultuur vormen de basis voor de keuzes die we maken in het ontwerp. Dat gaat veel verder dan de moestuin. Het is een spannende ontdekkingsreis waarin we zoeken naar een stabiel en gesloten systeem tussen de woning en het erf/ de tuin. Een leefomgeving in lijn met de natuur. Een voedselbos en/of pluktuin past hier mooi bij en zouden we graag bij ons erf creeëren.

Voorbeeldfunctie ecologisch bouwen

Onze wens is de woongemeenschap zo ecologisch mogelijk te maken. We willen voor de bouw ecologisch materiaal gebruiken. Te denken valt aan strobouw en leem. Dit vanwege de gezondheid van de bewoners en om onze ecologische voetafdruk in de wereld zo klein mogelijk te houden. Maar ook ecologische systemen (voor energie, water, etc.) horen hier bij. Hierin zouden we graag een voorbeeld willen zijn voor anderen. Deze voorbeeldfunctie is vooral goed voor de regio. In de regio West-Brabant bestaat er nog geen ecologische woongemeenschap of een dergelijk project.

Projectbegeleiding

We zijn eind zomer 2017 een samenwerking aangegaan met KilimanjaroWonen uit Eindhoven. Zij hebben ons tot augustus 2018 professioneel begeleid in het te volgen traject. Voor ons heel interessant, want zij hebben veel ervaring in het opzetten van woongemeenschappen. Zij hebben ons goed begeleid tot aan het vinden van een geschikte locatie.

In progress

We zijn een vereniging geworden en zijn bezig met het financiële plaatje. We kunnen inmiddels globaal aangeven welke kosten er komen kijken bij het meedoen in het project. De woningen worden koopwoningen en we delen de gemeenschappelijke kosten. Onze wens is dat het haalbaar moet zijn voor een huishouden met een gemiddeld inkomen (hypotheek vanaf 200.000 euro - afhankelijk van de grootte van de woonruimte). We hebben instapkosten voor mensen die nieuw aansluiten. Er zijn, om meer helderheid te krijgen, al diverse vergelijkbare woonprojecten bezocht. Daar leren we veel van.

Ontwerp

Om ons project vorm te geven, werken we sinds 2019 prettig en succesvol samen met de architecten Delacourt en Van Beek uit Breda. Neem een kijkje op hun website: delacourtvanbeek.nl

IN OPRICHTING
bottom of page